AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fstrona%2Fnarodowy-program-rozwoju-czytelnictwa&chs=350x350&chld=L|4

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"

Biblioteka w 2016 r. już kolejny raz złożyła wniosek i uzyskała wsparcie finansowe na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1- "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, w wysokości 6 300 zł. Z programu zakupiono łącznie 344 książki.

Podziel się: