AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fstrona%2Fo-nas&chs=350x350&chld=L|4

O nas

Organizacja Biblioteki

GBP  w Korczynie jest samorządową instytucją  kultury. Jednostkę tworzy biblioteka gminna, która mieści się przy ul. Rynek 14 oraz filia biblioteczna działająca w Komborni,  w budynku Ośrodka Zdrowia.. 
W Bibliotece głównej wyodrębniony jest Oddział dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz Czytelnia połączona  z czytelnią internetową.
W Filii w Komborni działa wypożyczalnia, w której zgromadzone są książki dla dzieci oraz dorosłych, a także czytelnia z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka swym zasięgiem obejmuje gminę licząca 11 tys. mieszkańców.

Działalność Biblioteki

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjnej  oraz kulturalnej i oświatowej mającej na celu promocję książki i czytelnictwa.

Zbiory

 Księgozbiór
Księgozbiór uzupełniany jest on na bieżąco poprzez zakup nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej oraz wydawnictw dla dzieci i młodzieży. Przy zakupie książek uwzględniane są potrzeby oraz preferencje czytelników .

Stan księgozbioru na koniec 2016 r.

-  Ogółem – 31 458 woluminów, w tym:

- GBP w Korczynie – 20 167 wol.

 • Oddział dla Dorosłych –  12 567 wol.
 • Oddział dla Dzieci – 7 600 wol.

-  Filia w Komborni – 11 291 wol.

Audiobooki

 - GBP  w Korczynie – 112 szt.

 • Oddział dla Dorosłych - 87 szt.
 • Oddział dla Dzieci – 25 szt.

 Czasopisma

Biblioteka gromadzi oraz udostępnia prezencyjnie oraz na zewnątrz czasopisma dla różnych grup wiekowych.
 
Prenumerata prasy w 2016 r :

- GBP w Korczynie – 16 tytułów ( Bravo, Claudia, Cogito, Cztery Kąty, Kubuś i Przyjaciele, Mój Piękny Ogród,Nowe Podkarpacie, Pani, Poradnik Domowy, Poradnik Bibliotekarza, Prządki, Przyjaciółka, Super Nowości, Twoje Dziecko,Victor-Gimnazjalista, Zdrowie)
- Filia w Komborni – 8 tytułów (Biblioteka w Szkole, Claudia, Dziecko,Kubuś i Przyjaciele, Nowiny, Prządki,  Przyjaciółka, Victor-Junior)

Czytelnicy

Z bibliotek korzystają czytelnicy z terenu Gminy Korczyna oraz okolicznych miejscowości.

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2016 r.

- Ogółem – 1576 w tym:

- GBP w Korczynie - 1313

 • Oddział dla Dorosłych – 739
  •    Oddział dla Dzieci - 574

- Filia w Komborni   - 263

Podział czytelników ze względu na wiek:

 • do 5 lat – 58
 • 6-12 lat - 433
 • 13-15 lat – 230
 • 16-19 lat – 165
 • 20-24 lata - 70
 • 25-44 lata – 317
 • 45-60 lat – 194
 • pow. 60 lat – 109

Podział czytelników według zajęcia:

 • osoby uczące się – 883
 • osoby pracujące – 389
 • pozostałe – 304

Działalność kulturalna i edukacyjna

Gminna Biblioteka Publiczna w Korczynie oprócz działalności podstawowej podejmuje także szereg prac o charakterze kulturalno – wychowawczym, mających na celu podnoszenie czytelnictwa na terenie gminy jak i promocję biblioteki w środowisku. Nasza instytucja organizuje liczne spotkania, konkursy, zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, bierze także udział w akcjach o zasięgu ogólnopolskim.
Realizując zadania o charakterze kulturalnym biblioteka współpracuje z instytucjami kulturalnymi, szkołami oraz przedszkolami z terenu gminy a także z Krośnieńską Biblioteką Publiczną oraz bibliotekami gminnymi z naszego powiatu.

Od 2010 roku biblioteka organizuje comiesięczne wystawy pod hasłem "Nasze Pasje" mające na celu promocję lokalnych twórców i kolekcjonerów, a także wystawy okolicznościowe i pokonkursowe prac dzieci z terenu gminy.

Wystawy zorganizowane w 2016 roku:

 • „ Bożonarodzeniowe ozdoby” – wystawa pokonkursowa prac przedszkolaków i uczniów kl. 0 z terenu gminy
 • „Książka i prasa dawniej i dziś”- wystawa wspomnieniowa
 • Robótki ręczne”- wystawa Janiny Gonet
 • „Symbole Świąt Wielkanocnych” wystawa pokonkursowa prac przedszkolaków i uczniów kl. 0 z terenu gminy
 • „Samir Baida” wystawa malarstwa
 • „Dzwonki, dzwoneczki” wystawa kolekcjonerska Jana Stachyraka
 • „Origami” – wystawa Emilii Pietrasz
 • „Moje malowanie moja pasja” – wystawa malarstwa Eugenii Kuzyk- Czerwonki
 • Pasje i inspiracje – podróż do krainy wyobraźni” – wystawa Uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Korczynie
 • „Jesienny witraż” wystawa pokonkursowa uczniów kl. I –III ze szkół podstawowych z terenu gminy
 • „Kolekcja lamp naftowych” - Edward Pietrasz wystawa kolekcjonerska
 • „Święty Mikołaj” - wystawa pokonkursowa prac przedszkolaków i uczniów kl. 0 z terenu gminy
Podziel się: