AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Frozstrzygniecie-konkursu-13&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

20-12-2017Rozstrzygnięcie konkursu

„Bożonarodzeniowy aniołek”

W 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich, do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Zycha w Korczynie, święta zawitały nieco wcześniej, niż wskazywałby na to kalendarz. Stało się to za przyczyną bożonarodzeniowych aniołków, które dzieci przyniosły na konkurs organizowany przez naszą placówkę. Zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dotarły do nas anioły niemal z wszystkich przedszkoli i zerówek z terenu gminy. W związku z tym, że konkurs adresowany był do najmłodszych dzieci, wyjątkowo  w tworzeniu prac mogli pomagać rodzice czy też opiekunowie. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas, przy plastycznej zabawie, był dla wszystkich miłym i owocnym okresem przygotowania do Świat Bożego Narodzenia. Spośród przyniesionych prac komisja konkursowa wybrała trzydzieści trzy. Ich autorzy otrzymali nagrody oraz wyróżnienia. Anioły zostały ocenione w dwóch kategoriach – praca płaska oraz przestrzenna.

Praca płaska:

I miejsce – Mieszko Pelczar (Przedszkole Sióstr Służebniczek w Korczynie)                                

                   Oliwier Pelczar (Przedszkole Samorządowe w Korczynie)

II miejsce – Mikołaj Sajdak (Przedszkole Sióstr Służebniczek w Korczynie)

                     Jan Wojnar (Przedszkole Sióstr Służebniczek w Korczynie) 

III miejsce – Sandra Mularczyk (Przedszkole Sióstr Służebniczek w Korczynie)  

                      Jan Jarosz (Przedszkole Samorządowe w Korczynie)

Wyróżnienia: Wulw Mateusz (Przedszkole Samorządowe w Korczynie), Aleksandra Pelczar (Przedszkole Samorządowe w Korczynie), Jagoda Drozd (SP Krasna), Nadia Szczepek (Przedszkole Samorządowe w Korczynie)

Praca przestrzenna:

I miejsce – Wiktor Węgrzyn (Przedszkole Samorządowe w Korczynie)

                    Tymoteusz Lorenc (SP Iskrzynia)

II miejsce – Antoni Moskal ( SP Czarnorzeki)

                     Maciej Źrebiec (Przedszkole Sióstr Służebniczek w Korczynie)

III miejsce – Szymon Kielar (Przedszkole Samorządowe w Korczynie)

                      Tymoteusz Krochmal (SP Krasna)

Wyróżnienia: Milena Prajsnar (Przedszkole Sióstr Służebniczek w Korczynie), Patryk Kwolek (Przedszkole Samorządowe w Korczynie), Wiktoria Czapor (SP Kombornia), Jakub Kilar (Przedszkole Samorządowe w Korczynie), Izabela Węgrzyn (Przedszkole Samorządowe w Korczynie), Bartłomiej Winiarski (Przedszkole Samorządowe w Korczynie), Szymon Szaro (SP Krasna), Alicja Cynar (SP Krasna), Julita Budyń (SP Krasna), Paweł Solecki (Przedszkole Sióstr Służebniczek w Komborni), Zuzanna Moskal (SP Czarnorzeki), Emilia Bar (Przedszkole Samorządowe w Korczynie), Julia Żywiec (Przedszkole Samorządowe w Korczynie), Szymon Jajuga (SP Węglówka), Anna Pietryk (SP Węglówka), Maja Gorczyca (SP Krasna), Lilianna Kut (SP Węglówka)

Wszyscy laureaci zostali zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród, które odbyło się15 grudnia w czytelni GBP w Korczynie. Maluchy otrzymały książki oraz okolicznościowe dyplomy. Wszystkie prace konkursowe można obejrzeć na wystawie zorganizowanej w bibliotecznej Sali Wystaw. Uczestnikom dziękujemy za udział w plastycznych zmaganiach i zapraszamy do odwiedzania biblioteki, nie tylko z okazji konkursów.

 

                                                                                                                                       Dorota Pec

 

 

 

 

Podziel się: