AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwystawa-32&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

07-06-2017Wystawa

TOMASZ OKONIEWSKI - posiadacz tytułów artystycznych AFIAP (Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej) oraz AFRP (Artysta Fotografik Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej). Z wykształcenia historyk, dziennikarz, a z zamiłowania wielki pasjonat i promotor fotografii. Sztuką obrazu interesuje się już od wielu lat, natomiast swoje hobby traktuje poważniej od 2007 roku. Ulubiona tematyka to krajobraz najbliższej okolicy oraz reportaż życia codziennego. Jego zdaniem fotografowanie pejzażu uczy patrzeć na świat w odmienny sposób, dostrzegać rzeczy wcześniej niedostrzegane. Jednak najważniejszym tematem pozostanie u niego człowiek i jego emocje w ujęciu reporterskim i dokumentalnym.

Autor jest członkiem Fotoklubu RCKP Krosno, członkiem honorowym Fotoferia Club (członek ILFIAP) oraz jednym z organizatorów internetowej grupy FotoKrosno.

Jego prace zdobywały wyróżnienia i nagrody w wielu ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach fotograficznych. W swoim dorobku posiada medale   "Za fotograficzną twórczość" Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz nagrody największych federacji międzynarodowych i patronów salonów fotograficznych takich, jak FIAP, PSA, IAAP, GPU/UPI, ISF, MoL, IUP, ICS oraz wielu związków krajowych. Jest również laureatem prestiżowych konkursów IPA, ND Awards, IPOTY, TIFA czy Monochrome Photography Awards.

Jego fotografie były nagradzane w 35 krajach świata, a na arenie międzynarodowej prezentowane w 55. Juror konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Prace Okoniewskiego są publikowane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz wielu wydawnictwach albumowych i okazjonalnych. Autor został uhonorowany nagrodą starosty krośnieńskiego "Działacz Kultury" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i odnowy kultury. W 2016 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Tomaszowi Okoniewskiemu honorową odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Autor zaprasza na facebookowy profil promujący osobliwości najbliższej okolicy, jak również całego Podkarpacia: Korczyna i okolice - dawniej i dziś

                                                                                                             (źródło: rckp Krosno )


Podziel się: