AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwystawa-37&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

06-02-2018Wystawa

 

Janina Kiper, krośnianka, z zawodu architekt (obecnie na emeryturze). Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Fotografuje od 1991 r., szczególnie krajobrazy, architekturę i spotkania rodzinne, wykonuje też portrety. W 2009 r. brała udział  w Międzynarodowych Konfrontacjach Fotograficznych "Tylko jedno zdjęcie" (konkurs organizowany  przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu). W 2010 r. uczestniczyła w "Międzynarodowym plenerze malarskim w Krempnej". W latach 2009-2011 brała udział w warsztatach w Otwartej Pracowni RCKP  w Krośnie. W 2013 r. uczestniczyła w "2 Karpackim Biennale Sztuki", gdzie prezentowała obraz olejny. W 2014 r. i w 2015 r. swoje fotografie pokazywała w czasie “Krośnieńskiego Święta Fotografii", organizowanego przez Kuźnię Światła. W 2016 r. w Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej miała miejsce jej indywidualna wystawa fotografii pt. „ Różne oblicza piękna”, natomiast   w 2018 roku bierze udział w organizowanej przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie wystawie pt. ”Krosno. Miasto i  ludzie – światło”.

Podziel się: